Nulmeting

Waarom een nulmeting?

Wat is het volwassenheidsniveau van uw organisatie in het omgaan met risico’s en wat is het verbeterpotentieel? Wij geven u antwoord op deze vragen ondersteunen u met het bereiken van het benodigde niveau.

Het resultaat is dat uw organisatie op bestuursniveau en op de werkvloer stabieler wordt en in staat is om een goed met elkaar over risico’s te communiceren.

Hoe staat het met uw risicobeheersing?

Een nulmeting uitvoeren of een frisse blik werpen op uw aanpak? Neem contact met ons op.

Krijg grip op uw risico’s

Heeft u nog weinig ervaring met risico- en verzekeringsmanagement of heeft uw team tijdelijke capaciteit nodig? Overweegt u bijzonder complex project, waarvan u de risico’s en verzekeringsmogelijkheden niet overziet? Of heeft u juist behoefte aan verdere professionalisering van uw risico- en verzekeringsmanagement? Praat met ons!